Velkommen til Tønsbergs Turnforening

messehuset

Tønsbergs Turnforenings formål er å vekke og opprettholde interessen for idrett, og arbeide for godt kameratskap blant medlemmene. Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets og de særforbund som foreningens årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

Foreningen deles inn i grupper for de idrettsgrener den dyrker:
Håndballgruppen – Hurtigløpsgruppen- Kunstløpsgruppen- Turngruppen, Petanquegruppen og Bandygruppen.
Klikk deg inn på linkene ovenfor for mer informasjon om de ulike gruppene.

Tønsbergs Turnforening ble stiftet 9 juni 1864 og er en av Norges eldste idrettsforeninger.150 års jubileumet ble markert med et arrangement på Tønsberg Torv lørdag 7. juni 2014 og jubileumsfest på kvelden.

OPPDATERT  18 Februar  2021:
ÅRSMØTE
Tønsbergs Turnforening avholder sitt årsmøte 18.3.21 Kl 18,00 på Teams.
Det blir et «hybrid møte» dvs både i klubblokalet og på web teams

Årsmelding finner du  her

Påmelding sendes til Mona Bergmo, mo.be@live.no   innen 16.3

.21.

Mvh Tønsbergs Turnforening