Styret

Leder                                Bjørn Auglend                              924 44 180           bjorn.auglend@gmail.com

Nestleder                         Arild Johansen                             928 84 385           Arild@tonsbergmessen.no

Sekretær                          Tom A. Gjermundsen                  482 55 940           tom.a.gjermundsen@gmail.com

Kasserer                           Janeche Haugen Lønmo             922 51 922           jannech2@online.no

Styremedlem 1                Tor Bjarne  Hansen                      957 03 800           to-bjarn@online.no

Styremedlem 2                Mona Bergmo                               917 32 366             mo.be@live.no

Styremedlem 3                Inger Lise Gjelsås                                                          ilgjels@gmail.com

Vara 1:                               Monica Kittilsen                                                            m-kitt@online.no

Vara 2:                              Anne Rabe                                     958 21 673             anne.rabe@outlook.com

Vara 3:                              Lise L Mandal                                977 45 584           mandallise1@gmail.com