Velkommen til Tønsbergs Turnforening

messehuset

Tønsbergs Turnforenings formål er å vekke og opprettholde interessen for idrett, og arbeide for godt kameratskap blant medlemmene. Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets og de særforbund som foreningens årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

Foreningen deles inn i grupper for de idrettsgrener den dyrker:
Håndballgruppen – Hurtigløpsgruppen- Kunstløpsgruppen- Turngruppen, Petanquegruppen og Bandygruppen.
Klikk deg inn på linkene ovenfor for mer informasjon om de ulike gruppene.

Tønsbergs Turnforening ble stiftet 9 juni 1864 og er en av Norges eldste idrettsforeninger.150 års jubileumet ble markert med et arrangement på Tønsberg Torv lørdag 7. juni 2014 og jubileumsfest på kvelden.

OPPDATERT:  – Hovedforeningens utsatte årsmøte i mars 2020 er nå fastsatt til 6.august kl 2020 kl 1900 i Messehuset – på grunn av Corona situasjonen så ber vi om tilbakemelding på deltakelse til sekretær for hovedstyret. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes til bjorn.auglend(alfakrøll)gmail.com årsmøtepapirene er lagt ut i klubblokalene