Velkommen til Tønsbergs Turnforening

messehuset

Tønsbergs Turnforenings formål er å vekke og opprettholde interessen for idrett, og arbeide for godt kameratskap blant medlemmene. Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets og de særforbund som foreningens årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

Foreningen deles inn i grupper for de idrettsgrener den dyrker:
Håndballgruppen – Hurtigløpsgruppen- Kunstløpsgruppen- Turngruppen, Petanquegruppen og Bandygruppen.
Klikk deg inn på linkene ovenfor for mer informasjon om de ulike gruppene.

Tønsbergs Turnforening ble stiftet 9 juni 1864 og er en av Norges eldste idrettsforeninger.150 års jubileumet ble markert med et arrangement på Tønsberg Torv lørdag 7. juni 2014 og jubileumsfest på kvelden.

OPPDATERT 7 august 2020:  Årsmøte ble avholdt 6.august 2020 og nytt styre er oppdatert – se link over