Uttak troppsturn

Vi har sett at det er veldig mange i klubben vår som har utviklet seg veldig mye i løpet av det siste året,
og hvis det er noen som ikke vet dette, så har vi et parti som konkurrerer i troppsturn.

På dette partiet må vi nå begynne å ha uttak, så alle fra 10-18 år kan få lov til å prøve seg torsdag 17. desember kl.17:00
I vedlegget er det en liste med krav, dette er øvelser som skal kunnes.

uttak troppsturn fra 10 år og opp