Turnskole i høstferien!

Vi har den glede å invitere medlemmer og ikke-medlemmer til turnskole i høstferien (uke 41).
Sted Messehall A, turnhallen.

Begrenset med plasser, kun 60 barn pr parti.

Parti 1 (1. til og med 4. klasse)
Mandag 11.10 fra kl 09.00 til 13.00
Onsdag 13.10 fra kl. 09.00-13.00

Parti 2 (5. til og med 10. klasse)
Tirsdag 12.10 fra kl 14.00 til 18.00
Torsdag 14.10 fra kl 14.00 til 18.00

Grunnet smittevernhensyn skal hver enkelt deltaker selv ta med matpakke og drikke.

Pris for begge dager: kr 500.

Påmelding til turnskole@gmail.com
Bindende påmelding. Faktura sendes ut fortløpende etter påmelding er mottatt.

Velkommen på turnsamling!
Grunnlaget legges i gym og turn!