Tilbake til normalen!

Gymnastene (barna) kan nå gå inn i gangen og vente på at trener henter gymnastene til trening.

Vi vil fortsatt sørge for god håndhygiene , dette medfører at alle skal vaske sine hender før treningen starter.

Dersom barnet er sykt, oppfordrer vi at gymnasten holdes hjemme.

Man trenger ikke melde i fra dersom barnet ikke møter opp til trening.

Velkommen på turn!