Påmelding og priser

Påmelding skjer i https://minidrett.nif.no/

Merk! Er du medlem (dvs registrert i minidrett.no med medlemsskap hos oss), så skal du ikke sende ny påmelding. Vi sender dere treningsavgift i august.

For nye medlemmer gjelder:

Hent opp minidrett.no, velg Ny bruker og registrer den som skal trene. Logg inn med den nye brukeren.

Velg så Medlemsskap og søk opp Tønsbergs Turnforening.

Her skal du nå sende en søknad om medlemsskap:

  1. kryss for Tønsbergs turnforening,
  2. kryss for Gymnastikk og turn
  3. kryss for Gymnastikk og breddeaktivitet
  4. Trykk Send-knappen.

Søknaden godkjennes av foreningen så fort som mulig. Vi sørger også for at den påmeldte kommer i riktig gruppe / på riktig parti.

Se video av påmeldingsrutine på Facebook.

Lurer du på noe, ta kontakt med Espen Tønnesen på 94167593.

Priser for høsten 2021. 

Medlemskontigent til TT hovedforening pr år

0 – 15 år = kr 100
Over 16 år = kr 200

Faktureres ved innmelding av hovedforeningen.

Treningsavgift til turngruppen for høsten 2021

Vedtatt i styremøtet 17.06.21.

Kr 900 – gjelder 2-3 år (Foreldre og barn) og 4-5 år

Kr 1200 – gjelder øvrige breddepartier. Summen er lik om det trenes en gang eller to ganger pr uke.

Kr 1800 – gjelder for Troppsturn 

Kr 2500 – gjelder for Apparatturn 

Forsikring NGTF pr år

Alle aldre: kr 150 (obligatorisk)

Treningsavgift og forsikring faktureres fra turngruppen.