Ferietid og nytt om høsten

Turngruppens styre har bestemt at oppstart på samtlige breddepartier blir uke 35, fra mandag 30. august.

Treningstider kunngjøres så fort vi får kabalen på plass.

Påmelding er mulig allerede nå i minidrett.no.

Merk! Dere som allerede er medlemmer hos oss og har trent siste sesong, trenger ikke ny påmelding! Vi fakturerer dere treningsavgift i august.

Under Påmelding og priser i menyen på siden her, finnes veiledning i påmelding for dere som registrerer nye medlemmer.

Vi må ta forbehold om mulige koronarestriksjoner i fht antall på partier ved oppstart, men vårt mål er at alle som ønsker skal få turne.

Merk at det ved innmelding i minidrett.no umiddelbart sendes faktura på kontingent fra vår hovedforening, Tønsbergs Turnforening.

Treningsavgift og forsikring vil bli fakturert fra turngruppen i begynnelsen av august. Gjeldende priser finnes under Påmelding og priser her på siden.

Dersom det er noen som er sikre på at de ikke skal fortsette å turne til høsten, så er det fint om dere melder ut i minidrett.no.

GOD SOMMER!