Endringer i hallen fra 3. september

Oppstartuka nærmer seg slutten, og turngruppens leder har mottatt spørsmål angående håndtering av smittevernet, samt treningen i flerbrukshallen.

Vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger, på den måten kan vi bli bedre.

Turngruppen følger nasjonale regler og anbefalinger i fht smittevern, samt den idrettsfaglige veilederen som gjelder. Dersom Tønsberg kommune innfører strengere regler, så skal vi følge opp disse. Dagens regleverk tilsier at det ikke er krav om avstand mellom utøverne under trening. Gymnastene er ivaretatt i hallen, men vi ser at både vi og foresatte kan forbedre oss i gangearealet.

Fra 3.9 gjelder flg:

Alle gymnaster med foresatte venter på utsiden av hallen. Trener kommer 5-10 minutter før treningen og loser gymnastene inn for opprop. Foresatte blir igjen ute og henter gymnastene på utsiden. Unntak: Foreldre og barn, 4-5 år og 1-2 klasse.

Når det gjelder trening i flerbrukshallen fikk vi flere utfordringer i oppstarten. Vi hadde registrert noen påmeldinger til prøvetime. Dessverre var vi ikke klar over at det kom mange uanmeldte til prøvetime i tillegg. Dette medførte for få trenere, og det beklager vi.

Fra og med uke 36 har vi forsterket trenerkabalen i flerbrukshallen med en ny trener, noe vi håper og tror skal bidra positivt.

Har dere spørsmål når dere er i hallen, kontakt gjerne trener Finn Gjertsen eller trener Oliver Jacobsen. De er svært ofte tilstede.

Med ønske om et godt turnsemester
Per Kristian Refsnes, leder