Årlig møte 4. mars

TT turngruppen avholder digitalt årlig møte 2020 den 4. mars kl. 19.00.

Møtet avholdes på plattformen Teams.

Klikk her for Innkalling og informasjon om påmelding.