4-5 år

Dette er et parti for gutter og jenter fra 4-5 år.
Siden barna er ganske små, har foreldrene mulighet til å være med under treningene. Etter
hvert som barna blir trygge på trenerne og på hverandre, kan foreldrene prøve å la barna
være litt mer selvstendige.

På trening gjør vi litt forskjellig, men det er viktig for oss at barna skal ha det gøy når de er på
turn. Derfor prøver vi å legge opp treningene slik at det er noe som passer for alle. Vi
varierer mellom å ha grupper, der de er på samme gruppa hele treninga og bytter stasjoner
underveis. Andre ganger har vi litt andre apparater og stasjoner, der de kan velge selv hvor
de vil gå, og slik at de får lov til å bevege seg på en litt annen måte.

Det de lærer på dette partiet er alt fra rulle og hjul på matte, balansere på bom, til å hoppe
på kasse og trampett. Vi har trenere som kan det de holder på med, og har turnerfaring fra
før.

Vi bruker Gymlek-konseptet på de yngste barnepartiene hos oss, som går ut på at barna skal
lære turn og trene på motoriske ferdigheter gjennom leken.