Paraturn

Paraturn er et tilbud til barn (fra 6 år), ungdom og voksne med forskjellige utviklingshemninger.
Vi vil tilrettelegge så godt som mulig slik at alle opplever glede og mestring av å være i hallen.
Det vil variere litt hvilke apparater vi tar i bruk, men vi vil blant annet bruke airfloor, trampett, kasse og matte.
Hvis dette er noe for deg ta kontakt med hovedtrener Martine Bekkelund på
martineholt@hotmail.com