GoActive TT-Challenge

Vi har fått tilbud fra Odd Fjellstad om å tilby trening utenfor hallen 1 time på torsdager fra kl 18:15.