Priser for utarbeidelse av nye løp per april 2018

Klasse Pris
Oppvisning 1200
Cubs/Springs 1 800
Debs/novice kort 1 950
Debs/novice lang 2 175
Junor /senior 2 175
Junor /senior lang 2 590