Aktiviteter og grupper

Skøyteskole:

Skøyteskolen er normalt nye løperes første kontakt med TT´s kunstløpgruppe. Skøyteskolen avholdes 1 gang pr uke som to til tre semestre i løpet av en sesong (9 ganger pr. semester). Her gis opplæring i grunnleggende skøyteferdighet til barn fra ca. 5 år og oppover. Enkelte deltakere kan bli tilbudt plass i aspirantgruppa i løpet av skøyteskolen.

Treningsgrupper

Aspiranter:

Aspirant- og rekrutt trening skjer 3 eller 4 ganger pr. uke, og forgår i hovedsak som felles/- gruppetrening med en eller flere instruktører/trenere.

Dersom det er istid og trenerressurser nok, kan aspiranter bli tilbudt ekstra trening.

Dette vurderes av trenerne i samråd med styret og gjelder spesielt de som nærmer seg test 3.

Gruppe 1 og 2:

Utøverne i gruppe 1 og 2 er konkurranseløperene. De trener 5 til 6 ganger i uken på is og 3 ganger barmark. Gruppene deles inn etter ferdigheter på skøyter, men også etter hvordan istiden og trener ressurser kan utnyttes best mulig for at alle løperene skal få tilpasset trening. Gruppene planlegges før sesongen , men justeres om det er behov.

Trenere:

NAVN

OPPGAVER

E-post

Janusz Komendera 

Hovedtrener

Aspiranter, gruppe 1, gruppe 2

 kunstlop@tonsbergsturn.no

 

Terese Teksum Rabe

Gruppe 1, gruppe 2

 

Linda Hammarstrøm

Aspiranter

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Alle trenere i TT Kunstløp har forevist politiattest til ansvarlig i Tønsbergs Turnforening.

Treningsavgift

Gruppe 2 – 4 350 per semester

Gruppe 1 – 3 750 per semester

Aspirant  – 2 400 per semester

Rekrutt    – 3 100 per semester

Høstsemester fra august til nyttår, og vårsemester fra nyttår til påske.

I tillegg til dette er det en medlemsavgift til TT hovedforening. Den er kr. 100,- for under 17år og 200,- over 17 år.

Morgentrening er ikke inkludert i semesteravgiften. Separat påmelding og fakturering.

Fram til skoleslutt tilbys det barmark og evt. istrening – vi kaller det våris. Det er egen treningsavgift for dette tilbudet.

Skøyteutleie

Et tilbud til de yngste løperne eller så langt lageret rekker. Man kan leie et par skøyter til 500,- pr. semester. Flott tilbud da løperne vokser veldig raskt også i føttene.

Skøytesliping

Ved behov ta kontakt med hovedtrener.

Konkurranser

Etter at løperne har bestått Test 3 får løperne egne løp og kan delta i konkurranser. Den yngste klassen kalles “Oppvisningsklassen, her viser man frem løpet sitt, blir vurdert etter såkalte fargekoder og får deltagerpremie.

Det året løperne fyller 11 år starter man i klassen Cubs. Her blir løperne bedømt og plassert i forhold til oppnådd poengsum. Det er deltagerpremier til alle også her. Etter Cubs følger klassene Springs, Debs, Novice, Junior og Senior. Det er også opprettet et breddetilbud gjennom klassene Basic og Veteran.

Startkontingent for oppvisning er per dags dato kr 250 og betales av løperne selv, den er 400 kr for Cubs og Springs, 450 kr for Basic og Veteran og 700 kr for øvrige klasser som jo konkurrerer over to dager og går to ulike løp.

Terminliste finner man på http://www.skoyteforbundet.no/kunstlop. Påmelding og betaling av startkontingent gjør løperne selv via “Min Idrett”.

Aktive konkuranseløpere legger inn musikk og elementskjema på http://minidrett.nif.no

Klubben arrangerer klubb og kretsmesterskap en gang i året, vanligvis i mars/april. LN/NM arrangeres for løpere i klassene Debs, Novice, Junior, Senior og Basic. Uttaket gjøres av NSF blant de som kvalifiserer seg.

Vandrepokaler

Eva Hammarstrøms vandrepokal

o Kriteriene er: Innsatsvilje, miljøskaper, personlig utvikling, pliktoppfyllende, god sportsånd

Trenernes pokal

o Gode resultater

o Oppnådd elementer med høy vansklighetskrav

o Aktuell for forbundsgrupper

Begge disse er såkalte evigvandrende pokaler. Det betyr at de går videre til det ikke er mer

plass å skrive på, da vil de bli stilt ut i TTs klubblokaler.