CO forgiftning Tønsberg Ishall

Til Tønsberg og omegn Ishockey klubb Bredde og Elite samt andre brukere:
Den 15/3 i forbindelse med en Ishockey kamp i eliteserien, ble flere spillere fra begge lag  CO forgiftet. Det har i ettertid kommet frem at et mange av spillerne og flere av de som jobber i hallen gjennom lengre tid har hatt hodepine og diffuse lette nevrologiske symptomer.

Årsaken til dette synes å være en feil på prepareringsmaskinen. Den har sluppet ut for mye CO gass.

 

Prepareringsmaskinen er nå reparert og testet.  Den fungerer nå som forutsatt.

Ishallen vil likevel benytte seg av elektrisk maskin ut sesongen.  CO verdiene blir målt kontinuerlig. Hallen stenges ved verdier over 25ppm.

CO forgiftning kan gi senskader.

Vanlige symptomer og kliniske tegn

Mild forgiftning:

 • Hodepine, svimmelhet, ataksi
 • Synsforstyrrelser (sløret syn)
 • Kvalme, oppkast, diaré

Moderat forgiftning:

 • Forvirring, irritabilitet, redusert bevissthet, svakhet, synkope
 • Takykardi, brystsmerter (angina)
 • Takypne, dyspne

Alvorlig forgiftning:

 • Hypotensjon
 • Palpitasjoner, arytmier, myokardial iskemi, hjerteinfarkt, hjertestans
 • Respirasjonsstans
 • Ikke-kardiogent eller kardiogent lungeødem
 • Kramper, koma, hjerneødem
 • Metabolsk acidose

Hypotensjon og synkope, selv av forbigående art, er tegn på en alvorlig CO-eksponering og øker risikoen for nevrologiske senfølger.

Sekveler

Noen pasienter vil kunne utvikle hjerneskade. De mest vanlige tegnene er kognitive forstyrrelser, personlighetsforstyrrelser/-forandringer og parkinsonisme. Disse effektene kan utvikles i tilknytning til det akutte forgiftningsforløpet (persisterende nevrologiske sekveler (PNS)) eller oppstå etter et 2-40 dagers asymptomatisk intervall (forsinkede nevrologiske sekveler (DNS)). Forsinkede neurologiske sekveler manifesterer seg med et bredt spekter av nevrologiske og psykiatriske symptomer/kliniske tegn. Vanlig forekommende symptomer er hukommelsestap, forvirring, ataksi, inkontinens, blindhet, parkinsonisme, døvhet, demens, Tourettes syndrom, akinesi, psykologiske forandringer og personlighetsforandringer.

De av spillerne som har hatt symptomer på  kullosforgiftning må skrive skademeldingskjema. De får hjelp til dette via klubben. Alle medlemmer av Norges idrettsforbund skal ha forsikring via klubben. De som har trent i hallen i regi av skolen fyller ut skademelding der.

Ved mistanke om senskader må spillerne utredes nevrologisk og evt nevropsykologisk.

Man ber om at denne mail sendes videre til evt andre klubber og lag som bruker hallen. Og at den distribueres på klubbens hjemmesider .slik at spillere og foresatte får denne informasjonen.

Mvh

Sigmund Skei
Kommuneoverlege
Tønsberg kommune
mob: 40914312
telefon:33292438