Styret

 

 

Funksjon

Navn

Mail

Telefon

Leder Lise Mandal leder.turngruppen@tonsbergsturn.no 97745584
Nestleder Kjetil Knutsen turn@tonsbergsturn.no 47316262
Sekretær Kjersti Jacobsen kjerstijaco@hotmail.com 99573455
Styremedlem Henriette Knutsen henriekn@online.no 41239928
Styremedlem Kaia Dehli kajadehli@hotmail.com 93011519
Styremedlem Turid Biseth Pedersen turid@biseth.net 90787904
Styremedlem Jan Erik Marthinsen jan.erik.marthinsen@bdo.no 92224709
Styremedlem Bjørn Auglend bjorn.auglend@gmail.com 92444180