Styret 2021

Vi kan meddele at styret for turngruppen nå består av :

Funksjon

Navn

Mailadresse

telefon

Leder

Per Kristian Refsnes

Leder.turngruppen@tonsbergsturn.no

91744299

Nestleder

Bent Voldstad

Bent@focuspro.no

 

Sekretær

Vigdis G.Jakobsen

Sekretar.turngruppen@tonsbergsturn.no

97159939

Kasserer

Solveig Samuelsen

Kasserer.turngruppen@tonsbergsturn.no

 

Styremedlem

Erland Løkken

erland.lokken@bergeneholm.no  

Styremedlem

Lise L Mandal

Mandallise1@gmail.com

 
 
       
       
       
       

Turngruppens sportslige leder Espen Tønnesen kan kontaktes på

turn@tonsbergsturn.no og på mobil 94167593