Styret

 

 

Funksjon

Navn

Mail

Telefon

Leder Bent-Ove Knudsen leder.turngruppen@tonsbergsturn.no 45443439
Nestleder Lene Kristine Bårdseth turn@tonsbergsturn.no 97681333
Styremedlem Kjetil Knutsen kjetilknutsen71@gmail.com  47316262
Styremedlem Henriette Knutsen henriekn@online.no 41239928
Styremedlem Kaia Dehli kajadehli@hotmail.com 93011519
Styremedlem Bjørnar Thorrud  Thorrudb@yahoo.com  46652381