Stevneparti, mix

Dette er et parti for voksne gymnaster som liker å turne etter fengende musikk og trene
stevneprogrammer; vi reiser på stevner både innenlands og utenlands.
Vi er en liten gruppe – vi lager eget program til juleoppvisningene våre, slik at vi får med både
damer og herrer. Vi trener også endel styrke og kondisjon.
Vi har et fint miljø og trives sammen. Har du lyst til å trene sammen med oss, så er du
hjertelig velkommen.