Påmelding og priser

Påmelding skjer i https://minidrett.nif.no/

Logg inn om du har en bruker allerede, eller velg Ny bruker og registrer den som skal trene. Logg inn med den nye brukeren.

Velg så Medlemsskap og søk opp Tønsbergs Turnforening.

Her skal du nå sende en søknad om medlemsskap:

kryss av for Tønsbergs turnforening, deretter kryss for Gymnastikk og turn, deretter Gymnastikk og breddeaktivitet. Trykk deretter Send-knappen.

Søknaden godkjennes av foreningen så fort som mulig. Vi sørger også for at den påmeldte kommer i riktig gruppe / på riktig parti.

Se video av påmeldingsrutine på Facebook.

Lurer du på noe, ta kontakt med Espen Tønnesen på 94167593.

Priser for 2021

Medlemskontigent til TT hovedforening pr år

0 – 15 år = kr 100
Over 16 år = kr 200

Treningsavgift til turngruppen pr halvår

1 dag i uka: kr 650

2 dager i uka: kr 900

Teamgym/Tropp: kr 1750

Forsikring NGTF pr år

Alle aldre: kr 150 (obligatorisk)