Priser

Medlemskontigent TT hovedforening

Dette kommer på egen faktura.

0 – 15 år = kr 100,- per år
Over 16 år = kr 200,- per år

Treningsavgift

Alle aldre = kr 600,- per halvår
Troppsturn har egne satser.

Forsikring NGTF

Alle aldre = kr 150,- per år (obligatorisk)