Troppsturn

Dette er et parti som konkurrerer i grenene trampett og tumling innen troppsgymnastikk.
De som er med på dette partiet, har blitt tatt ut av de andre såkalte massepartiene.
De blir først tatt ut til troppen når de er flinke nok, og kan de øvelsene vi bruker i konkurranser.

Vi trenere følger med på ungene hele året, og ser om vi kan se noen nye flinke og/eller potensielle turnere.
Hvis det er sånn at vi ser at utøvere står på og gjør det han/hun skal under trening, følger vi ekstra nøye med og etter hvert har de da mulighet til å prøve å komme med på troppen.

Vi trener tirsdager og torsdager, tidene varierer litt etter alder på utøverne.
Aspirant, som er barn fra 7/8-11/12 år gamle.
Rekrutt, som er barn fra 11-13 år gamle.
Så har vi junior, som er ungdom fra 13-18 år.
De som går på troppsturn-partiet har fortsatt mulighet til å gå på andre partier, så sant det ikke kolliderer med treningstider.

Vi konkurrer 2-3 ganger i halvåret, disse konkurransene er bl.a. KM, LIGA, Buskerudtrampetten og ROLA turnfest.
I tillegg prøver vi å ha minst 1-2 treningssamlinger i halvåret, med både aspirant, rekrutt og junior.