Troppsgymnastikk

Dette er et parti som konkurrerer i grenene trampett og tumling innen troppsgymnastikk. De
som er med på dette partiet, har blitt tatt ut av de andre massepartiene. Hvert halvår har vi
uttak til rekrutt, junior og senior. Dersom man vil begynne på aspirant, ta kontakt med
hovedtrener på partiet.
Vi trenere følger med på ungene hele året, og ser om vi kan se noen nye flinke og/eller
potensielle turnere. Hvis det er sånn at vi ser at utøvere står på og gjør det han/hun skal
under trening, følger vi ekstra nøye med og etter hvert har de da mulighet til å prøve å
komme med på troppen.

Aspirant:

Aspirant er et parti for både gutter og jenter i alderen 8-11 år. Vi kan ikke ha uttak til dette partiet i
forhold til barneidrettsbestemmelser, derfor ser trenere på massepartiene om det er noen som
utmerker seg. Deretter tar vi kontakt med foreldrene før vi snakker med barnet, slik at de kan
komme på en prøvetime før vi diskuterer veien videre.
Vi pleier å ha 1-2 samlinger sammen med rekrutt i halvåret, pluss at vi også trener litt i ferier. Vi
deltar også på ca. 1 konkurranse i halvåret i Vestfold eller Telemark idrettskrets.

Rekrutt:

Rekrutt er for gutter og jenter fra 11-13 år gamle. For å gå på dette partiet må man være med på
uttak. Det er begrensede plasser, så vi kan dessverre ikke ta alle inn.

Vi pleier å ha 1-2 samlinger i halvåret, stort sett sammen med aspirant. Her bruker vi dyktige trenere
fra vår egen klubb eller andre klubber. I tillegg er vi også med på konkurranser. På høsten er det 1-2
konkurranser, og på våren er det 2-3 konkurranser.

Junior:

Junior er et parti for gutter og jenter i alderen 13-17 år, som har en interesse av å konkurrere. For å
gå på dette partiet må man være med på uttak. Det er begrensede plasser, så vi kan dessverre ikke ta
alle inn.

Vi har samlinger med senior 1-2 ganger i halvåret, hvor vi leier inn utrolig dyktige trenere som har
vært på et høyt nivå innen troppsgymnastikk. Vi er med på konkurranser, på våren kan det bli en del
3-4 konkurranser (NM-kvalik, evt. NM, KM og Rola). På høsten fokuserer vi mer på å utvikle oss selv,
så her er det kun 1-2 konkurranser (Gymnastikkpokalen og Buskerudtrampetten).

Senior:

Dette er et parti for unge voksne, fra de er 16 år og opp. Det er uttak til dette partiet også, hvor vi tar
ut de vi tenker har nivået som trengs. Det er også viktig at man er interessert i konkurranse og vil
delta selv.

Vi har samlinger med junior 1-2 ganger i halvåret, hvor vi leier inn utrolig dyktige trenere som har
vært på et høyt nivå innen troppsgymnastikk. Vi er med på konkurranser, veldig varierende hvor
mange det blir hvert år. Det kan være 3 på våren (NM, KM og Rola) og 1-2 på høsten
(Gymnastikkpokalen og evt. andre).