Kaffesalg !

Torsdag 12. november vil det bli delt ut kaffe-esker som skal selges.

Medlemmer fra 7-13+må selge 1 ekse hver, og denne koster 350,-

Dette er en viktig inntekt for Tønsberg Turn !, så møt opp og ta imot kaffe.

coffee