Juleoppvisning 4. desember!

I år blir det juleoppvisning igjen!

Sesongen avsluttes med stil lørdag 4. desember i Eikhallen. Store og små gymnaster skal med, og vi lover gymnastikk og turn med stor spennvidde og ekte turnglede!

Mer informasjon og program kommer.

Juleoppvisningen er et stort og viktig arrangement for gymnastene våre og for turngruppen. Vi trenger derfor foresatte som kan bidra på ulike områder: kakebaking, kioskvakter, billettsalg, apparatgjeng osv. Vi trenger deg!

Kan du bidra? Ta kontakt med oss: leder.turngruppen@tonsbergsturn.no