2.-7. klasse akrobatikk

Hvert halvår starter vi med å bli kjent med hverandre igjennom leker og øvelser. Vi driver
også litt med stabilisering av kroppen, balanse, styrke med lek og morro, grunntrening som
rulle, strekkhopp-rulle, bakover rulle, hjul, håndstående, hodestående m.m. Vi holder i
hovedsak på med akrobatikk, altså å jobbe i par, ta ulike løft, pyramider, kast. I par har vi
først litt strammeøvelser, hvor barna lærer hvordan de skal stramme og bruke kroppen riktig
i forhold til litt mer avanserte parøvelser. For eksempel tar vi noe som heter «tømmerstokk»,
hvor den ene løfter beina til partneren sin opp mens kroppen er helt strak. En annen øvelse
er at den ene står på alle fire og partneren «dytter og drar», mens den på alle fire skal prøve
å stå støtt og stødig.

Når de har klart strammeøvelsene, går vi over på selve akrobatikkdelen, har vi alt fra skater’n
og flyver’n til sitten og lårstående, og mange andre øvelser (alt dette er uttrykk de lærer på
trening). Hver halvår lager trenerne en dans, som utøverne skal lære seg og vise fram på
oppvisninger. På sommeren/våren deltar vi på Gymnastikkfestivalen, hvor turnere fra hele
Vestfold samles til et show (her er det også med overnatting for de over 13 år, hvor de blir
kjent med mange nye turnere). Og hver jul har vi som mange andre, en juleoppvisning for
alle partiene i Tønsberg turn. I tillegg prøver vi å få til en treningssamling i halvåret, der de
kan lære masse nye øvelser, både innen akrobatikk og turn med lit apparater.