2-3 år

Dette er et parti for gutter og jenter fra 2-3 år. De kan starte året de fyller 2. På trening er
foreldrene med barna ned på gulvet og følger dem rundt. Det er viktig for oss at barna har
det gøy når de er på turn. Derfor prøver vi å legge opp treningene slik at det alltid er noe
som passer for alle. Treningene består for det meste av fri lek på apparater, men også noe
organisert.

Vi bruker Gymlek-konseptet på de yngste barnepartiene hos oss, som går ut på at barna skal
lære turn og trene på motoriske ferdigheter gjennom leken.