2-3 år (Foreldre og barn)

Dette er et parti for gutter og jenter fra 2-3 år. De kan starte året de fyller 2. På trening  er
foreldrene/foresatte med barna ned på gulvet og følger dem rundt. Det er viktig for oss at barna har
det gøy når de er på turn. Derfor prøver vi å legge opp treningene slik at det alltid er noe
som passer for alle. Treningene består for det meste av fri lek på apparater, men også noe
organisert.

Vi bruker Gymlek-konseptet på de yngste barnepartiene hos oss, som går ut på at barna skal
lære turn og trene på motoriske ferdigheter gjennom leken.