1.-2. klasse

Barna som går på dette partiet er alle sammen store nok til å klare seg uten foreldrene sine,
så vi ser helst at foreldre sitter utenfor selve hallen, de må gjerne se på gjennom vinduet.
Dersom det er spesielt behov som gjør at barna må ha en forelder tilstede, gi beskjed til
hovedtrener. Vi ønsker at barna skal utfolde seg uten foreldrene for å bedre
treningskvaliteten.

Det vi gjør på treningene varierer litt fra gang til gang, vi har noe fritrening hvor barna får lov
til å utforske apparatene litt selv med tilbakemeldinger fra trenerne. Noen ganger har vi
grupper, hvor barna deles inn i grupper og følger en trener gjennom en bane og lærer litt
ulike øvelser.

Hver jul, har vi som mange andre, en juleoppvisning for alle partiene i Tønsberg turn. Til
sommeren pleier vi å delta på Gymnastikkfestival, som er et stort stevne for klubber i hele
Vestfold. I tillegg til treningene på torsdager, prøver vi å få til en treningssamling i halvåret.