Viktig melding til Aspiranter og rekrutter. Gladmelding!

Vi er så heldige å ha fått tilgang til Turnhallen i gamle Messehall A. Det vil si at vi kan tilby våre aspiranter og rekrutter LANGT bedre barmarkstreninger fremover. Tidspunktet vi har fått tildelt er fra klokken 1200 lørdager, det vil si vi går tilbake til å ha barmarkstrening etter istrening på lørdager, med oppstart førstkommende lørdag 29. oktober.

Det vil være to av våre konkurranseløpere, Camilla og Jenitha, som skal trene aspiranter og rekrutter i barmark. I tillegg ønsker vi å ha tilsyn fra et stk foreldre hver lørdag. Det blir satt opp en vaktliste som sendes per mail. Vi håper dere ser dette som positivt og en kjempefin mulighet til å gi våre unge, lovende et ennå bedre treningstilbud 🙂