Styret

Styresammensetning (valgt på årsmøte 25. februar, godkjent av TTs Årsmøte 12. mars 2015)

NAVN

FUNKSJON/OPPGAVER

E-post/Tlf

Stig Gjølstad

 

Leder

Daglig ledelse, post, personalansvar, TT´s hovedstyre, medlemsregister, lisens, kontakt med NSF

kunstlop@tonsbergsturn.no

924 80 377

Richard Sletterød

 

Nestleder

Dugnadsansvarlig (iskjøring, vask ishall, messevakter, åpen hall, do/tørk) loppemarked, skøytesliping, skøyteutleie, ISU-calc, sommeris

ricslet@online.no

952 96 740

Wendy Marie Sørli

 

Kasserer

kunstlopkasserer@tonsbergsturn.no

412 32 925

Cathrine Føske Danielsen

 

Styremedlem

Sekretær, foreldrekontakt, stevnepåmeldinger, reise/opphold trenere, foreldremøter, stevnekomite

tr-dan@online.no

979 81 859

Hans-Petter Carlsen

 

Styremedlem

hjemme-siden,ICU-cal

hpcarlsen@gmail.com

46 42 1473

Astrid Bruun Trulsen 

 

Styremedlem

Kordinator iskjøring, iskjøring

astridbt@hotmail.com

 

Trude Nilsen

Styremedlem

Trener ansvarlig

trude.nilsen@komplett.com

Brit W. Nakken

 

Styremedlem

908 40 006

Guri Hotvedt

 

Styremedlem

Aspirantforeldrekontakt

guri.hotvedt@gmail.com

Victoria Schøyen Sakshaug

 

Styremedlem

Skøyteskole kontakt

victoria.sakshaug@gmail.com

Valgkomite:

NAVN

E-post/tlf

Mette Biering (valgt for 1 år i 2015)

mette.biering@live.no

413 32 056

Liv Beate Sletterød (valgt for 1 år i 2015)

lbslette@online.no

905 95 626

Valgkomiten er en uavhengig av selvstendig komite, som har som oppgave å finne riktige personer til styreverv. Valgkomiteen velges på årsmøte, etter forslag fra det sittende styre.

Andre roller:

NAVN

OPPGAVER

Trond Danielsen

Stevneleder arrangement, kjører is

Robert Nakken

Kjører is

Marianne Stormo

Regnskapsfører

Erik Stangeland

Revisor (valgt)