Organisasjon

Tønsbergs Turnforening (TT) er en av landets eldste idrettsforeninger (stiftet 9. juni 1864) og

er et fleridrettslag. TT har i dag grupper innen håndball, turn, pentanque, kunstløp og hurtigløp.

Kunstløp har alltid vært tilstede i klubben, men fikk sin oppblomstring når Tønsberg fikk sin ishall i 1996.

Klubbnavn: Tønsbergs Turnforening – Kunstløp
Epostadresse: kunstlop@tonsbergsturn.no
Internettadresse: www.tonsbergsturn.no
Bankkonto: 2420.07.28498
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet: Vestfold Skøytekrets og Norges Skøyteforbund (NSF)

I inngangen til sesongen 2014/2015 har klubben 28 utøvere i treningsgruppene. Pr. 1. Mars har vi 39 løpere.