Håndboka 2017-2018 og tilbakemeldingskjema for oppvisning.

HÅNDBOK KUNSTLØP 2017-2018 pr. 12.9.                                                         Oppvisningsskjema dommere

 

Til klubber, løpere, trenere og officals

 

Vedlagt Håndboka for sesongen 2017-2018 og nytt tilbakemeldingskjema for oppvisning.

 

Det er gjort noensmå justeringer i Øvelsesutvalget som ble publisert tidligere i sommer:

 

–  3 sek på additional movement i Choreo for Cubs er fjernet

– Ordlyd på bonus (land on one foot and fully rotated) er justert

– Veteran kun kan gjenta alle hopp en gang er lagt til i tråd med ISUs regler

– Fjernet * på Junior A short (og description for *)

– Lagt til bonus i skjema der det manglet

– Endret clarifications til required triple jump

 

 

Vennligst videresend til alle utøvere, trenere og øvrige medlemmer i klubben. Håndboka bør publiseres på klubbens hjemmeside.

 

Lykke til med sesongen!

 

Vennlig hilsen


Lise Røsto Jensen

 

Koordinator kunstløp og roller derby/

Coordinator figure skating and roller derby

Norges Skøyteforbund / Norwegian Skating Association

Epost / Email: LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no

Mobil / Cellphone: +47 91846471