Aktivitet

Skøyteskole:

Skøyteskolen er normalt nye løperes første kontakt med TT´s kunstløpgruppe. Skøyteskolen avholdes 1 gang pr uke som to semestre i løpet av en sesong (10 ganger pr. semester). Her gis opplæring i grunnleggende skøyteferdighet til barn fra ca. 5 år og opp til ca. 10 år. Enkelte deltakere kan bli tilbudt plass i aspirantgruppa i løpet av skøyteskolen.

Treningsgrupper

Aspiranter:

Aspiranttrening skjer normalt 2 ganger pr. uke, og forgår i hovedsak som felles/- gruppetrening med en eller flere instruktører/trenere.

Dersom det er istid og trenerressurser nok, kan aspiranter bli tilbudt ekstra trening.

Dette vurderes av trenerne i samråd med styret og gjelder spesielt de som nærmer seg test 3.

Gruppe 1 og 2:

Utøverne i gruppe 1 og 2 er konkurranseløperene. De trener 4 ganger i uken på is og to ganger barmark. Gruppene deles inn etter ferdigheter på skøyter, men også etter hvordan istiden og trener ressurser kan utnyttes best mulig for at alle løperene skal få tilpasset trening. Gruppene planlegges før sesongen , men justeres om det er behov.

Trenere:

NAVN

OPPGAVER

E-post/tlf

Alexandra (Ola) Adamska

Aspiranter, gruppe 1, gruppe 2

aleksandraadamska@poczta.fm

986 65 299

Terese Teksum Rabe

Aspiranter, gruppe 1, gruppe 2

terese_trabe@hotmail.com

984 85 236

Heidi Teksum Rabe

Gruppe 1, gruppe 2

heidi.rabe@inr-as.no

474 55 353

Linda Hammarstrøm

Aspiranter

bonde_linda81@hotmail.com

907 77 496

Mia Hjarman

Skøyteskole, vikar

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Alle trenere i TT Kunstløp har forevist politiattest til ansvarlig i Tønsbergs Turnforening. Mer informasjon om ordningen og ansvarlig i TT ligger på www.tonsbergsturn.no

Treningsavgift

Treningsavgiften er ment å dekke mesteparten av de faktiske kostnadene for treningen. Den er differensiert etter nivå:

Skøyteskole: kr. 900,- pr semester

Aspiranter: kr. 1700,- pr semester

Gruppe 1: kr. 3100,- pr semester

Gruppe 1 – rekrutt: kr. 2400,- pr semester

Gruppe 2: kr. 3600,- pr semester

(gjeldende for høsten 2015)

Høstsemester fra august til nyttår, og vårsemester fra nyttår til påske.

I tillegg til dette er det en medlemsavgift til TT hovedforening. Den er kr. 100,- for under 17år og 200,- over 17 år.

Morgentrening er ikke inkludert i semesteravgiften.

For to dager i uken er beløpet kr. 1200,- for ett semester og kr. 600,- for en dag i uken.

Vårsemesteret varer til påske, uavhengig av når påsken er.

Fram til skoleslutt tilbys det barmark og evt. istrening f.eks i Skien. Det er egen treningsavgift for dette tilbudet.

Skøyteutleie

Et tilbud til de yngste løperne eller så langt lageret rekker. Man kan leie et par skøyter til 500,- pr. semester. Flott tilbud da løperne vokser veldig raskt også i føttene.

Skøytesliping

Ved behov. Ta kontakt med ansvarlig skøyesliper. Kontaktinfo under ”oppgaver”.

Konkurranser

Etter at løperne har bestått Test 3 får løperne egne løp og kan delta i konkurranser. Den yngste klassen kalles “Oppvisningsklassen, her viser man frem løpet sitt, blir vurdert etter såkalte fargekoder og får deltagerpremie.

Det året løperne fyller 11 år starter man i klassen Cubs. Her blir løperne bedømt og plassert i forhold til oppnådd poengsum. Det er deltagerpremier til alle også her. Etter Cubs følger klassene Springs, Debs, Novice, Junior og Senior. Det er også opprettet et breddetilbud gjennom klassene Basic og Veteran.

Startkontingent for oppvisning er per dags dato kr 250 og betales av løperne selv, den er 400 kr for Cubs og Springs, 450 kr for Basic og Veteran og 700 kr for øvrige klasser som jo konkurrerer over to dager og går to ulike løp.

Terminliste finner man i garderoben eller på http://www.skoyteforbundet.no/kunstlop. Stevneansvarlig sender ut en påminnelse når aktuelle konkurranser nærmer seg. Påmelding og betaling av startkontingent gjør løperne selv via “Min Idrett”. I de fleste konkurranser skal også løperne sende musikken sin til arrangøren i god tid.

Klubben arrangerer klubb og kretsmesterskap en gang i året, vanligvis i mars/april. LN/NM arrangeres for løpere i klassene Debs, Novice, Junior, Senior og Basic. Uttaket gjøres av NSF blant de som kvalifiserer seg.

Vandrepokaler

Eva Hammarstrøms vandrepokal

o Kriteriene er: Innsatsvilje, miljøskaper, personlig utvikling, pliktoppfyllende, god sportsånd

Trenernes pokal

o Gode resultater

o Oppnådd elementer med høy vansklighetskrav

o Aktuell for forbundsgrupper

Begge disse er såkalte evigvandrende pokaler. Det betyr at de går videre til det ikke er mer

plass å skrive på, da vil de bli stilt ut i TTs klubblokaler.

Sommeris

Team Sommeris Tønsberg (TST) har sitt utspring fra kunstløpsmiljøene i Tønsbergs turnforenings skøytegruppe (TT) og Asker Kunstløpsklubb (AKK) og har som formål å arrangere en kvalitativ god treningsleir med kompetente og engasjerte trenere og opplegg tilpasset den enkelte deltaker. Det legges også vekt på variasjon i trening og fritidsaktiviteter utenom treningstiden. Leiren er lagt til Tønsberg, som ligger i et av de mest attraktive feriestedene på Østlandet. Istreningen er lagt til Tønsberg ishall.

Dugnad

Tønsbergs Turnforening Kunstløpgruppe er drevet på frivillig basis. Ingen andre enn trenere får lønn eller annen godtgjøring for arbeidet som legges ned.

Vi er en relativt liten foreldregruppe og det kreves innsats fra alle for at vi skal kunne tilby jenter og gutter å drive med kunstløp i Tønsberg.

Oversikt over faste dugnader og ca. tidspunkt:

Iskjøring: 8 kjøringer pr. uke fordelt på 4-5 faste foreldre da det kreves kompetansebevis.

Vask ishall: Alle foreldre f.o.m. aspiranter til de eldste er med og vasker ishallen. Det vaskes annenhvert år, og da 3 ganger pr. uke så lenge isen er i hallen. (vi ikke har vasking i sesongen 2015/2016)

Messevakter: Hvert år når Messafestivalen er i gang, får vi gjerne noen vakter som består i å stå i kiosk/kafeteria.

Åpen Hall: Når det er åpen hall i helgene, trengs det en ansvarlig som passer på så alt går forsvarlig for seg. Vi får gjerne tildelt 3 helger pr. semester som blir fordelt på foreldre.

Salg av div.artikler: En gang pr. semester leverer vi toalettruller, tørkeruller, te og kaffe. Foreldre/løpere tar imot bestilling på disse varer og selger til familie og bekjente.

Loppemarked: 1 gang pr. år avholder vi loppemarked. Foreldre hjelper da til med innhenting av lopper, holder loppemarked og hjelper til med opprydding.

Stevner: Klubben arrangerer 1-2 stevner pr. år. Alle må regne med å få en vakt eller to pr. stevne.

ISUCalc: Dataprogrammet som brukes til stevner. Brukes gjerne av 2 faste foreldre.

Kiosk: Alle foreldre hjelper til med å stå i kiosken. Den er åpen 10 mandager pr. semester på skøyteskolen, og 1-2 helger under stevner.

TT-klubbhus: To ganger pr. år er det dugnad i og rundt klubbhuset, som ligger i underetasjen i Messhuset. Her må vi stille med tre personer pr. gang.