Vikingløpet 2020


Klær og sko funnet gjenglemt i garderobene: Jakke, hunter bukse, Bula undertøy. Send mail til geir.semb@outlook.com hvis dette er noe du/dere savner.

Dokumenter

Sammenlagt resultater og tider lastes ned her

Deltakerliste lørdag 25.01 kan lastes ned her

Deltakerliste søndag 26.01 kan lastes ned her

Invitasjonen Vikingløpet 2020 kan lastes ned her

UTTAKNING TIL VIKING RACE 2020 I HEERENVEEN

De løpere som ønsker å delta i Viking Race, dersom de blir kvalifisert, melder interesse ved å svare på skjema på https://forms.gle/te85PT4VmFTcDjJJ8, senest 23. januar. Det vil ikke bli hengt opp påmeldingsskjema under Vikingløpet. Løpere som det ikke er sendt inn skjema for, blir ikke tatt ut selv om de skulle ha plasseringer som tilsier uttak.

Minner om barneidrettsbestemmelsen som sier at man tidligst kan konkurrere i utlandet det året man fyller 13 år, dvs. at i 11- årsklassen må man være født i 2007, for å kunne tas ut.

Viking Race arrangeres 28. – 29. februar. Avreise vil være onsdag 26. februar, retur søndag 1. mars.

Presisering av uttakskriterier, 2020:

·       Nr 1 og nr 2 på sammenlagtresultatlisten etter 4 distanser i VL tas ut uten unntak. Dermed er det kun den tredje plassen som er gjenstand for en vurdering fra uttaksjuryen.

·       Juryen vil bestå av to representanter fra Tønsbergs Turn og én representant fra en av de deltakende klubbene, denne velges på lagledermøtet før VLs første dag.

·       Den tredje plassen gis i utgangspunktet til nr 3 på sammenlagtresultatlisten.

·       Følgende punkter kan tas hensyn til/vektlegges av juryen, når man fraviker fra å ta ut 3. plass på sammenlagtlisten:

§  Fall på en eller flere distanser i VL

§  Sykdom/skade før eller under VL bekreftet med legeattest, denne må leveres sekretariatet før stevneslutt 2. dag.

§  Fravær fra VL pga. representasjonsoppgaver i regi av NSF. Dvs.: deltakelse i Landskamp/norske eller internasjonale mesterskap eller worldcup for jr. og sr. Representasjonsoppgaven må være i direkte konflikt med VL, dvs. at konkurransen avholdes samme helg som VL. Dette må meldes til Tønsbergs Turn senest en uke før VL.

·       Løpere som vil vurderes for uttak, tross fravær grunnet enten sykdom eller representasjonsoppgave, må meldes på og betale startkontingent til VL på vanlig måte, innen påmeldingsfristen.

Tønsbergs Turns hovedmål for uttaket er å stille med det sterkeste laget, som kan gjøre det best for Norge i Viking-race finalen i Nederland. Men for å holde på Vikingløpets status som et av de viktigste løpene i aldersbestemte klasser og av respekt for alle løperne som stiller til start, mener vi at hovedregelen for uttaket må være deltakelse i Vikingløpet.