Vikingløpet 2015

vlinfo1

vl info

  Link til invitasjon

DOKUMENTER
Viktig informasjon i forbindelse med Vikingløpet og Vikingrace

Deltakerliste er nå lagt ut.
Eventuelle feil kan rapporteres inn til geir@bbprodukter.no
Eventuelle  strykninger ønskes rapportert inn før kl. 18 fredag. Forandringer etter det vil bli tatt på lagledermøte lørdag morgen.

Tidskjema for lørdag og søndag er nå klart og kan lastes ned her:
Lørdag
Søndag

Startlister er nå ferdig og kan lastes ned her:
Lørdag
Søndag

Sammenlagt resultater
Lørdag
Begge dager

Info
Tønsberg Kunstisbane er åpen for trening på fredag fra kl. 14.00-17.30 og kl. 18.30-20.00 og på lørdag fra 08.00-09.00

Lagledermøte  holdes i Ringnesstua Lørdag morgen kl 09.00

Guttegarderobe er ved søndre sving i tilknytning til ishallen. Jentegarderobe er på motsatt side av søndre sving (ca ved start 1500m)

LØPSREGLEMENT FOR VIKINGLØPET 2015

For å få en forsvarlig gjennomføring av arrangementet, samt mest mulig rettferdig konkurranse, har vi valgt følgende regler for parsammensetningen for lørd- og søndagens distanser :

For den 3.distanse ( 1. distanse søndag ) vil det for alle klasser være resultatet fra 1. distanse ( lørdag ), som avgjør parsammensetningen. En bytter bane, og beste løper fra indre bane møter beste løper fra ytre bane, – nest beste løper fra indre bane møter nest beste løper fra ytre bane o.s.v.—

For den 4. distanse (2. distanse søndag ) for klassene 11, 12 og 13 år vil det være resultatet fra 2.distanse lørdag, som avgjør parsammensetningen, etter samme regler som for 3. distanse. For den 4. distanse i klassene 14, 15 og 16 år vil det være resultatet sammenlagt etter 2 distanser, som avgjør parsammensetningen. Nr. 1 i sammendraget møter nr. 2, — nr. 3 møter nr. 4. o.s.v.—Beste løper i hvert par starter i indre bane.

UTTAKNING TIL VIKING-RACE  I HEERENVEEN

 Presisering av uttakskriterier, 2015:

  • Nr 1 og nr 2 på sammenlagtresultatlisten etter 4 distanser i VL tas ut uten unntak. Dermed er det kun den tredje plassen som er gjenstand for en vurdering fra uttaksjuryen.
  • Juryen vil bestå av to representanter fra Tønsbergs Turn og én representant fra en av de deltakende klubbene, denne velges på lagledermøtet før VLs første dag.
  • Den tredje plassen gis i utgangspunktet til nr 3 på sammenlagtresultatlisten.
  • Følgende punkter kan tas hensyn til/vektlegges av juryen, når man fraviker fra å ta ut 3. plass på sammenlagtlisten:
  • Fall på en eller flere distanser i VL
  • Sykdom/skade før eller under VL bekreftet med legeattest, denne må leveres sekretariatet før stevneslutt 2. dag.
  • Fravær fra VL pga. representasjonsoppgaver i regi av NSF. Dvs.: deltakelse i Landskamp/norske eller internasjonale mesterskap eller worldcup for jr. og sr. Representasjonsoppgaven må være i direkte konflikt med VL, dvs. at konkurransen avholdes samme helg som VL. Dette må meldes til Tønsbergs Turn senest en uke før VL.
  • Løpere som vil vurderes for uttak, tross fravær grunnet enten sykdom eller representasjonsoppgave, må meldes på og betale startkontingent til VL på vanlig måte, innen påmeldingsfristen.

Tønsbergs Turns hovedmål for uttaket er å stille med det sterkeste laget, som kan gjøre det best for Norge i Viking-race finalen i Nederland. Men for å holde på Vikingløpets status som et av de viktigste løpene i aldersbestemte klasser og av respekt for alle løperne som stiller til start, mener vi at hovedregelen for uttaket må være deltakelse i Vikingløpet.

VIKINGLØPETS VANDRETROFÈ, “SLOTTSFJELLTÅRNET”

Det er et evigvandrende trofè som hvert år tildeles den klubb som oppnår best sammenlagt poengsum for alle klasser.

Poengberegningen er som ved Olympiske leker, – 7 – 5 – 4 – 3 –2 – og 1 poeng for de seks beste på hver distanse. Det er alle fire enkeltdistanser for hver klasse ( både jenter og gutter ) som blir regnet med i den totale poengsum.

VIKINGLØPETS  HJALLIS TROFÈ

Hjallis- trofèet er et evigvandrende trofè , en Viking-hjelm, gitt som gave til løpet av Hjalmar Andersen.

Det tildeles den norske løper, som iflg. en oppnevnt jury, har stått for den beste enkeltprestasjon på en distanse. Det vil ble lagt hovedvekt på de lengste distansene.

OVERNATTING

For de som trenger overnatting har Tønsbergs Turnforening har inngått avtale medQuality Hotell Klubben på overnatting under Vikingløpshelgen 2015.

  • Enkeltrom inkl frokost: 780,- pr dag
  • Dobbeltrom inkl frokost: 880,- pr dag

Påmelding må skje senest 4 dager før Arrangement For bestilling av hotell må påmelding skje direkte til Hotell Klubben på denne adressen: q.klubben@choice.noOppgi priskode Viking Løpet!