TT-skøyter mottok kr 50 000.- fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB delte i dag ut over 4 millioner kroner til 14 forskjellige klubber og foreninger i Vestfold.

Styreleder Håvard Danielsen takket på vegne av TT-skøyter, og hadde i takketalen en fin presentasjon av TT-skøyter og fortalte også at pengene skulle brukes til et nytt klassesett med skøyter for utlån/leie m.m..