Hans Egil Falkenberg Andersens minnepokal

Følgende har fått tildelt Hans Egil Falkenberg Andersens minnepokal pr 28 september 2016

2016 Ikke utdelt
2015 Vetle Folland
2014 Stian Danielsen
2013 Vetle Folland
2012 Vetle Stangeland
2011 Rasmus Stridh Halvorsen
2010 Marte Melvold
2009 Syver Kok
2008 ikke utdelt
2007 Ikke utdelt
2006 Geir Bruteig Kristoffersen
2005 Thomas Rømo
2004 Fredrik van der Horst
2003 Marius Dalen
2002 Thomas Aas
2001 Christopher Kiesler Rønning
2000 June Eldevik
1999 Thomas Rømo
1998 Nicolai Skrede
1997 Svein Erik Johansen
1996 Adrian Haugland
1995 Svein Erik Johansen
1994 Martin Wivestad
1993 Sten Ove Jacobsen
1992 Svein Erik Johansen
1991 Henning Tollefsen
1990 Lars Andreas Knutsen
1989 Liv Haugsbø
1988 Roger Almenning
1987 Kjell Kåre Gjertsen
1986 Kjell Kåre Gjertsen
1985 Tonje Hertaas
1984 Geir Melvold
1983 Roger Almenning
1982 Ronny Sten Karlsen
1981 Roger Almenning
1980 Ole Fredrik Maier
1979 Odd Chr. Knutsen
1978 Geir Adolfsen
1977 Øyvind Vataker
1976 Asbjørn Bentzen
1975 Odd Chr. Knutsen
1974 Rolf H. Svendsen
1973 Asbjørn Kristiansen
1972 Sten Nic. Sandberg
1971 Geir Gunnerud
1970 Terje Tjølsen
1969 Henning Kaarud
1968 Terje Tønnesen
1967 Stein Sæther
1966 Terje Andersen