Hans Egil Falkenberg Andersens minnepokal

Følgende har fått tildelt Hans Egil Falkenberg Andersens minnepokal pr 5 mai 2019

1966 Terje Andersen
1967 Stein Sæther
1968 Terje Tønnesen
1969 Henning Kaarud
1970 Terje Tjølsen
1971 Geir Gunnerud
1972 Sten Nic. Sandberg
1973 Asbjørn Kristiansen
1974 Rolf H. Svendsen
1975 Odd Chr. Knutsen
1976 Asbjørn Bentzen
1977 Øyvind Vataker
1978 Geir Adolfsen
1979 Odd Chr. Knutsen
1980 Ole Fredrik Maier
1981 Roger Almenning
1982 Ronny Sten Karlsen
1983 Roger Almenning
1984 Geir Melvold
1985 Tonje Hertaas
1986 Kjell Kåre Gjertsen
1987 Kjell Kåre Gjertsen
1988 Roger Almenning
1989 Liv Haugsbø
1990 Lars Andreas Knutsen
1991 Henning Tollefsen
1992 Svein Erik Johansen
1993 Sten Ove Jacobsen
1994 Martin Wivestad
1995 Svein Erik Johansen
1996 Adrian Haugland
1997 Svein Erik Johansen
1998 Nicolai Skrede
1999 Thomas Rømo
2000 June Eldevik
2001 Christopher Kiesler Rønning
2002 Thomas Aas
2003 Marius Dalen
2004 Fredrik van der Horst
2005 Thomas Rømo
2006 Geir Bruteig Kristoffersen
2007 Ikke utdelt
2008 ikke utdelt
2009 Syver Kok
2010 Marte Melvold
2011 Rasmus Stridh Halvorsen
2012 Vetle Stangeland
2013 Vetle Folland
2014 Stian Danielsen
2015 Vetle Folland
2016 Ikke utdelt
2017 Ina Nakken
2018 Vilde Semb
2019 Ina Nakken