Endring av starttidspunkt del 2 Vikingløpet lørdag

Tidligst start del 2 lørdag er kl 12.30  

Ikke kl 13.30 som tidligere informert om.