Referat årlig møte 2017

Referatet fra årlig møte 2017 er nå godkjent av styre og signert av 2 TT medlemmer. Referatet kan lastes ned her