Styret TT-håndball 2020-21.

Rollefordeling:

  • Styremedlem (arrangementsansvarlig- fair play) – Heidi Bjørntvedt Næss

  • Styremedlem (Messecup, kiosk, husstyre og mye mer) – Monica Kittelsen

  • Styremedlem (webredaktør, grafisk) – Anders Tormodsrud
    • anders@tormodsrud.no
    • 905 99 413

Roller tilknyttet klubben