Styret

Rollefordeling i styret til TT-håndball 2017-18.

  • Styremedlem (arrangementsansvarlig) – Heidi Bjørntvedt Næss

  • Styremedlem (Messecup, kiosk, husstyre og mye mer) – Monica Kittelsen

  • Styremedlem (Messecup) – Fredrik Bang Kolstad

  • Styremedlem (webredaktør) – Anders Tormodsrud
    • anders@tormodsrud.no
    • 905 99 413