Om Klubben

Velkommen til Tønsbergs Turn håndball

I Tønsberghallen foregår mye av håndballgruppas aktivitet. Vi har lag fra seks år og opp til seniorlag. Klubben har også mye aktivitet i Eikhallen.

 

Medlemskap i klubben

Det koster fra kr 100,- pr år å være spillende medlem av Tønsbergs Turn håndball. (TT-håndball) Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av foreningens styre og medlemmer på årsmøtet. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøtet og å ha stemmerett der.

Du kan også være støttemedlem (trenere/lagledere/foresatte) til TT – det koster kr. 200,- . Støttemedlemmer har også stemmerett.

Støttemedlem: kr. 200,-
Medlemskontigent 6 – 14 år: kr. 100,-
Medlemskontigent 15 – 100 år: kr. 200,-
I tillegg til kontingenten betales en treningsavgift til klubben. Den er differensiert i forhold til aldersgruppene. Treningsavgiften avgjøres av styret i klubben. TT håndball er opptatt av å holde utgiftene for medlemmene så lave som mulig. For oss er det viktig at alle som ønsker det skal ha mulighet til å være med å spille håndball -håndball for alle. Treningsavgiften for inneværende år er:

Treningsavgift 6 – 8 år: kr. 500,-
Treningsavgift 9 – 10 år: kr. 800,-
Treningsavgift 11 – 12 år: kr. 1100,-
Treningsavgift 13 år: kr. 1400,-
Treningsavgift 14 – 15 år: kr. 2100,-
Treningsavgift 16 – 17 år: kr. 2700,-
Damer senior kr. 2000,-
Treningsavgift HU: kr. 500,-

Fra det året en fyller 13 år, må alle som spiller håndball i Norge betale lisens til Norges håndballforbund. I lisensen er det en forsikring som vil i vare ta deg ved en eventuelle idrettsskade. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting. Prisen på lisensen varier med alder.

Klubbdress
En egen klubbdress gir deg klubbfølelse og er i tillegg praktisk å trene i. Overtrekksdress, og annet klubbrelatert utstyr kan kjøpes i Club Shop ved G-sport på Kilen. Oppgi at du tilhører Tønsbergs Turn så får du 20% avslag i prisen.

Dugnader og inntektskilder
Klubben vår er en frivillig organisasjon som er avhengig av innsats fra alle medlemmer og foreldre. Den største dugnaden er vår egen cup – Messecup. Når denne arrangeres er det viktig at alle gjør en god innsats. I tillegg arrangerer vi salg av toalett- og tørkepapir to eller tre ganger årlig.

Vi har også noe inntekter via sponsorer, og vi tjener litt på grasrotandelen via Norsk Tipping.

Gi din grasrotandel til Tønsbergs Turnforening
Send SMS: Grasrotandelen 981440285 til 2020

 

Organisering og møter

I Tønsbergs Turn håndball har vi ett styre. Det er mange verv som skal fylles. Har du lyst til å bidra organisatorisk ta kontakt med en av de som sitter i styret. (Her finner du oversikt over styremedlemmene)

Hvert år i februar/mars avholdes årlig møte. Saker til årlig møte må sendes inn til styret senest to uker i forkant. Innkalling finnes på gruppas hjemmeside i forkant. Følg med jevnlig på våre nettsider, der annen nyttig informasjon blir annonsert.

Et lite ord til de foresatte
Husk at idrett først og fremst skal være moro, samtidig som det skal utvikle oss fysisk og sosialt. Vi har utarbeidet noen foreldrevettregler som vi oppfordrer dere til å lese og følge.

Vi ønsker deg velkommen i klubben og håper du og ditt barn vil trives.

 

Med sportslig hilsen

Tønsbergs Turn Håndball