Om Klubben

Informasjon for deg som er nytt medlem i
Tønsbergs Turn Håndball

Velkommen i Tønsbergs Turn Håndball

Vi vil med dette ønske deg velkommen til klubben vår. Vi håper du vil trives Tønsbergs Turn Håndball! Klubben har ca. 245 medlemmer. Alt du trenger å vite om klubben, finner du på klubbens hjemmeside; tonsbergsturn.no/handball/
I Tønsberg Idrettshall foregår mye av håndballgruppas aktivitet og noe av aktiviteten vår foregår også i Eikhallen. Vi har lag fra seks år og opp til seniorlag.

Medlemskap i klubben

Det koster kr 100,- (0-14 år) og kr 200,- (15 år og eldre) pr. år å være medlem av Tønsbergs Turn hvor håndball er en av undergruppene. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av hovedstyret. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årlig møte og eventuelt stemme (over 16 år).
Du kan også være støttemedlem til TT – det koster kr. 200,-

I tillegg tilkommer en treningsavgift. Den varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe.
Treningsavgiften for sesongen 2017/2018 : Oppdateres

  • J-G 6 – 8 år: xx kr
  • J-G 9 – 10 år: xx kr
  • J-G 11 – 12 år : xx kr
  • J-G 13 år: xxx kr
  • J-G 14 – 15 år : xxx kr
  • J-G 16 år og eldre : xxx kr
  • HU: xxx kr

I håndball må det også betales en ”lisens” til Norges håndballforbund fra det året man fyller 13 år for å kunne delta i konkurranser. I denne ”lisensen” ligger det en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting. Prisen på lisensen varier med alder.

Klubbdress

En egen klubbdress gir deg klubbfølelse og er i tillegg praktisk å drive idrett i. Overtrekksdress, og annet klubbrelatert utstyr kan bestilles via Club Shop som holder i G-sport på Kilen. Ved og oppgi at man er tilhører Tønsbergs Turn så får man 20% rabatt.

Dugnader og inntektskilder

Klubben vår er en frivillig organisasjon som krever litt innsats fra alle medlemmer. Den største dugnaden er på vår egen cup – Messecup. Her bidrar alla store som små. I tillegg avvikles salg av toalett- og tørkepapir to ganger årlig.
Vi har også inntekter via sponsorer og vi tjener litt på grasrotandelen.

Organisering og møter

I Tønsbergs Turn Håndball har vi et styre. Det er mange verv som skal fylles. Har du lyst til å bidra organisatorisk, ta gjerne kontakt.
Hvert år i februar/mars avholdes årlig møte. Saker til møtet må sendes inn til styret senest to uker i forkant. Innkalling finnes på gruppas hjemmeside i forkant. Følg med jevnlig på våre nettsider, der annen nyttig informasjon blir annonsert.

Et lite ord til de foresatte

Husk at idrett først og fremst skal være moro samtidig med å utvikle oss sosialt og fysisk. Vi har utarbeidet noen foreldrevettregler som vi oppfordrer dere til å lese og følge.
Vi ønsker også deg velkommen i klubben og håper du og ditt barn vil trives

Med sportslig hilsen

Inger Lise Gjelsås
Leder Tønsbergs Turn Håndball

Logg deg inn på Min idrett og meld deg inn.

Fyll ut dette skjemaet og lever til lagleder eller noen i styret