Deltakerkort

Påmeldingsavgift

I aldersklassen 12. – 18. år er påmeldingsavgiften er kr. 1.500,- per lag.

I aldersklassen 10. – 11. år er påmeldingsavgiften er kr. 1.300,- per lag.

For minihåndball er avgiften 700,- pr lag for 1 dag, og 1000,- for 2 dager.
Påmelding er ikke gyldig før avgift er betalt.

Avgiften bes innbetalt til:
Kontonummer: 2480.06.96557
Husk å merke innbetalingen med klubb og lag.

Vær tidlig ute med påmeldingen slik at ditt lag blir sikret deltakelse i Messcup 2016!

Påmeldingsfrist

Siste frist for påmelding og betaling av påmeldingsavgift er 1. april.
Lag som trekker seg etter 15. april, blir ilagt et gebyr på kr. 2500,-.

Disse gebyrene kommer i tillegg til innbetalt påmeldingsavgift.

Ved overtegning vil de lag som ikke har betalt påmeldingsavgift, og de sist påmeldte lag, måtte vike plass.

Lagene innkvarteres på skoler i distriktet rundt hallene. Alle spillere og ledere som skal overnatte må løse deltakerkort. Det vil være tre typer deltakerkort å velge mellom:

DELTAGERKORT/OVERNATTING betalingsfrist 15. april 2016.

 

T/L-kort kr 750,- inkluderer: Overnatting fredag-søndag, frokost lørdag og søndag, middag lørdag. T-skjorte. (for overnattende trenere/lagledere)

A-kort kr 750,- inkluderer: Overnatting fredag-søndag, frokost lørdag og søndag, middag lørdag. T-skjorte, Players Disco. (for overnattende spillere)
B-kort kr 200,- inkluderer: T-skjorte og Players Disco.
C-kort kr 50,- for lokale lag

 

 

Vi ber om at deltagerkort er innbetalt i god tid før MesseCup starter og at kvittering for innbetaling medbringes. Dette vil gjøre at innsjekking vil gå lettere.

DELTAKERKORT / DELTAKERSKJEMA:
Alle vil få utlevert deltakerbånd. Deltakerbåndene må festes til håndleddet.
DET ER VIKTIG AT BÅNDENE FESTES SLIK AT DET IKKE ER MULIG Å FÅ FINGRE I MELLOM BÅNDET OG HÅNDLEDDET. DETTE FOR Å UNNGÅ SKADER.
Husk å påføre mobilnr til hovedansvarlig på deltagerskjema.