Bli medlem

Medlemskap i klubben

Det koster fra kr xxx,- pr år å være spillende medlem av Tønsberg Turn håndball. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes på hovedforenings årsmøte .

Betalt kontingent gir også rett til å være med på Tønsbergs Turn årlige møter og ha stemmerett der.

Du kan også være støttemedlem (trenere/lagledere/foresatte) til TT – se prisliste under. Støttemedlemmer har også stemmerett.

  • Medlemskontigent 6 – 14 år: kr. xxx,-
  • Medlemskontigent 15 – 100 år: kr. xxx,-

Logg deg inn på Min idrett og meld deg inn.