Bli medlem

Medlemskap i klubben

Det koster kr 100,- (0-14 år) og kr 200,- (15 år og eldre) pr. år å være medlem av Tønsbergs Turn hvor håndball er en av undergruppene. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av styret. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøter og ha stemmerett der (over 16 år).
Du kan også være støttemedlem til TT – det koster kr. 200,-

I tillegg tilkommer en treningsavgift. Den varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe.
Treningsavgiften for sesongen 2016/2017 :

  • J-G 6 – 8 år: 500 kr
  • J-G 9 – 10 år: 800 kr
  • J-G 11 – 12 år : 1100 kr
  • J-G 13 år: 1400 kr
  • J-G 14 – 15 år : 2100 kr
  • J-G 16 år og eldre : 2700 kr
  • HU: 500 kr

I håndball må det også betales en ”lisens” til Norges håndballforbund fra det året man fyller 13 år for å kunne delta i konkurranser. I denne ”lisensen” ligger det en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting. Prisen på lisensen varier med alder.

Logg deg inn på Min idrett og meld deg inn.

Fyll ut dette skjemaet og lever til lagleder eller noen i styret